นายมานิตย์   เมธานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
                    
นายดำรง   กอบฝั้น       นางนฤมล   วิราวรรณ       น.ส.จันทนา   ขัดต๋า
                   
นางรำพรรณ   ปันส่า    นางพิมสิริ   หรูวรนันท์      นางนงนุช   ฤทธิ์จีน  
                         
นางไพรงาม   โพธิ์พุฒ   น.ส.กาญจนา   ตุ่นคำแดง     นางฐานิช   จันทร์ต๊ะ